La Diputació oferirà als ajuntaments gironins una aplicació que facilitarà i optimitzarà la gestió de les activitats econòmiques i establiments dels municipis

El diputat de Promoció Econòmica - Diplab de la Diputació de Girona, Josep Antoni Frias, i el diputat d’Urbanisme i Habitatge de la de Barcelona, Josep-Ramon Mut, han formalitzat aquest l’acord en una trobada a la seu de la mateixa Diputació de Barcelona. De tota manera, la col·laboració encara no es farà efectiva. Ho farà previsiblement abans que acabi l’any, quan les dues corporacions signin el conveni de cessió de l’aplicació, que s’anomena Gestor d’Informació d’Activitats (GIA). La col·laboració però encara no es farà efectiva, ho farà previsiblement abans que acabi l’any, quan les dues corporacions signin el conveni de cessió de l’aplicació, que s’anomena Gestor d’Informació d’Activitats (GIA).

El GIA millora la gestió de la intervenció de les activitats; afavoreix el treball en xarxa i possibilita que tot el personal d’un ajuntament treballi a partir de la mateixa informació, i aporta estadístiques. També ajuda a coordinar les intervencions sectorials i a planificar els controls i revisions. A banda, el contingut nodreix de manera automàtica diferents canals, com ara les dades obertes del web municipal, els sistemes d’informació geogràfica (SIG) i el Sistema d’Informació Territorial Municipal (SITMUN).

L’aplicació genera una base de dades de les activitats que es realitzen (o bé s’estan tramitant perquè es puguin realitzar) en un municipi. A més, ajuda a gestionar de manera més eficient i racional la informació, i s’actualitza quan hi ha canvis legislatius que afecten les activitats. El programa aporta dades útils per a diferents àrees dels ajuntaments, com ara promoció econòmica i comerç, urbanisme, salut pública, gestió tributària i recaptació, medi ambient, inspecció, seguretat ciutadana, entre d’altres.