Girona farà una consulta ciutadana per decidir si quatre carrers de la ciutat pertanyen a Domeny-Taialà o a Germans Sàbat

Actualment aquests carrers formen part del barri de Domeny-Taialà, tal com es va acordar en la Comissió Mixta de Ciutat dels pressupostos participats dels barris el 2012. Posteriorment, des de l’Associació de Veïns de Germans Sàbat s’han fet moviments per canviar aquesta decisió en favor del seu barri, i recentment han entregat a l’Ajuntament de Girona una petició signada per diversos veïns i veïnes de la zona que reclamaven que aquests carrers pertanyen a Germans Sàbat. Des de l’Associació de Veïns de Domeny-Taialà s’ha expressat la discordança amb aquest parer.

Després de diverses converses amb les dues associacions, des de l’Ajuntament s’ha comprovat que no hi ha possibilitat de trobar una entesa pactada per resoldre les opinions contradictòries. Per resoldre-ho de manera definitiva, i amb la voluntat de trobar una sortida que eviti un enfrontament entre les parts, des de l’Ajuntament s’ha optat per portar a terme una consulta per decidir “de forma transparent i democràtica” a quin barri pertanyen, tal com ha explicat el vicealcalde i regidor de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació, Seguretat i Cooperació de l’Ajuntament de Girona, Eduard Berloso.

L’Ajuntament convocarà els veïns i veïnes d’aquestes vies a decidir a quin barri volen pertànyer en una votació que es farà els dies 23 i 24 de novembre, de 9 a 15 h, al local parroquial de l’església de Germans Sàbat. El resultat de la votació es donarà a conèixer el mateix 24 de novembre a la tarda.

“Davant la demanda que un nombre importantíssim de persones que resideixen en aquests carrers ens han fet arribar dient que volen pertànyer al barri de Germans Sàbat, des de l’Ajuntament posarem les eines de participació, democràtiques i de transparència que tenim al nostre abast per tal de donar resposta a la petició feta”, ha assenyalat el regidor Berloso, que ha destacat que el resultat de la consulta serà vinculant i no requerirà cap participació mínima. “Creiem en la participació ciutadana i aquest és un cas clar on l’opinió de la gent que hi viu és la que ha de dir a l’Ajuntament quina decisió prendre. A més, la consulta ens ofereix una validesa jurídica per no posar en dubte l’opinió dels veïns i veïnes”, ha afegit.

En total, estan cridades a votar 126 de les 156 persones que estan empadronades en aquests quatre carrers. Del carrer dels Cavallers, tenen dret a vot 30 persones; del carrer de la Coma, 20 persones; del carrer de Joan Salvat-Papasseit, 26 persones, i del carrer de Joan Oliver i Sallarés “Pere Quart”, 50 persones. Les condicions per poder votar són les mateixes que en qualssevol eleccions.

 

 

 

El responsable de la consulta serà una persona funcionària de l’Ajuntament de Girona i les associacions de veïns i veïnes tant de Domeny-Taialà com de Germans Sàbat podran designar un interventor per estar a la consulta. Les votacions es faran a través d’una butlleta que es dipositarà en una urna i prèviament s’enviarà a cadascun dels habitatges una acreditació per poder votar igual que es fa amb la consulta dels pressupostos participats dels barris.