Girona reordena la parada d’autobusos del carrer del Pont Major per facilitar la mobilitat al barri

En aquest sentit, les obres permetran recuperar els jardins del dispensari municipal del barri per destinar-los a vialitat. Per això es rebaixarà el parterre enjardinat fins a la cota del carrer, es construirà un nou mur de contenció a una distància d’1,80 m de l’edifici del dispensari i es pavimentarà i il·luminarà la plaça resultant.

Mentre s’efectuïn els treballs, que tindran una durada prevista de quatre mesos, l’entrada del carrer de Mossèn Pere Rabat des del carrer del Pont Major es veurà afectada per talls de circulació intermitents més o menys perllongats, tant per als vianants com per als vehicles. També es tallarà totalment el carrer durant les actuacions de tala de l’arbrat i d’enderroc dels murs.

Aquest projecte va ser el més votat en els pressupostos participats dels barris del 2016 al barri del Pont Major. L’empresa adjudicatària de l’obra és OSG Serveis Grup SLU i l’import d’adjudicació és de poc mes de 29.142,27 euros (IVA inclòs).