Els propietaris del terreny del costat de l'auditori de Girona, tenen la intenció de tancar-lo

Ja des del 2015, els amos de la finca, demanaven impedir el pas a la finca. Des del consistori Gironí, asseguren que acaben de donar-los permís i que no tenien clar, fins ara, qui era el titular, tot i que el van utilitzar per instal·lar el circ de Fires. Fa anys a l'espai hi aparquen gratuïtament, cada dia, d esenes de vehicles i els propietaris, cansats de la situació, havien demanat a l'Ajuntament un permís per tancar la zona. els propietaris van decidir dur als jutjats l'Ajuntament per tal que obligués l'equip de govern a aixecar la suspensió dels expedients administratius en considerar que no era ajustada a dret la seva suspensió atès que consideraven sobradament acreditada la titularitat de la finca, inclosa al registre de la propietat.

Segons el consistori, recentment ha concedit el permís per tal que puguin tancar la finca, tal com sol·licitaven, segons ha explicat la tinent d'alcaldia d'Hisenda, Règim Interior i Patrimoni, Maria Àngels Planas.

Foto: Diari de Girona