La línia 7 del bus urbà de la ciutat de Girona es modifica per millores del servei

L’actuació es portarà a terme durant un període de prova de sis mesos i començarà el dilluns 19 d’agost. 

des d’aquesta data, i durant un període de prova de sis mesos, hi haurà una sèrie de canvis en les parades i en el recorregut dels vehicles a la zona del Campus del Barri Vell de la Universitat de Girona. La novetat principal és que s’implantarà el transport a demanda per a persones amb mobilitat reduïda a la plaça de Sant Domènec. Així doncs, les persones que necessitin fer ús d’aquest servei caldrà que, en primer lloc, estiguin autoritzades per l’Ajuntament de Girona per fer-ho i, en segon lloc, que sol·licitin prèviament la parada del bus quan necessitin pujar o baixar a la plaça. L’autorització per utilitzar el servei es pot demanar a través del correu electròThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

A més, es crearan quatre noves parades al carrer de la Muralla, dues a la zona més propera a l’entrada al Campus del Barri Vell  que substituiran la parada de davant de la Facultat de Lletres, que quedarà anul·lada. El trajecte de línia 7 del bus també quedarà afectat pels canvis i, quan es faci el circuit de tornada des de Torre Gironella cap a Can Gibert del Pla, no es passarà pel carrer de la Muralla. 

La regidora de Mobilitat i Via Pública de l’Ajuntament de Girona, Marta Sureda ha explicat que “La implantació del transport a demanda a la plaça de Sant Domènec, era ja una de les mesures previstes dins del pla de mobilitat urbana vigent de la ciutat, que es va aprovar el desembre del 2014. Amb aquesta actuació, assegura la regidora que es busca millorar la puntualitat, l’accessibilitat i la cobertura de la xarxa del transport públic en bus de la ciutat”.

 

Foto: Elmotordegirona.cat