Girona incorpora un nou habitatge per destinar-lo a lloguer social

El consistori Gironí ha incorporat un nou immoble per ampliar el parc d’habitatges de lloguer social i d’inclusió en cas d’emergència del municipi. En concret, l’ajuntament ha adquirit, a través del dret de tanteig i retracte, un pis al carrer de Campcardós, al sector de Can Gibert del Pla, per un import de 76.000 euros. La gestió de l’immoble es farà des de l’Oficina Municipal d’Habitatge.

Actualment, hi ha 163 pisos de lloguer social a la ciutat, amb diferents modalitats d’accés, i 95 habitatges a la borsa de mediació. La regidora de Drets Socials de l’Ajuntament de Girona, Núria Pi, ha ressaltat que “garantir el dret d’accés a un habitatge digne per a tots els gironins i gironines és un compromís de l’equip de govern i apunta que per això, se seguirà treballant com s’ha fet fins ara per continuar incorporant pisos al parc que es gestiona des de l’Oficina Municipal d’Habitatge per poder donar resposta a les necessitats de la ciutadania en aquest àmbit”