La societat municipal Transports Municipals del Gironès seguirà gestionant el servei de bus urbà i la Girocleta fins al 2034

Durant el Ple municipal d’aquest passat dilluns, es va aprovar definitivament el punt sobre el projecte d’establiment del servei, el seu reglament, els estatuts de TMG i la pròrroga de la vigència de la gestió.

Els estatuts vigents fins ara establien que la societat tenia una durada de trenta anys, que va finalitzar el 24 de desembre del 2018. Per tal de poder analitzar quina era la millor forma de continuïtat del servei, es va acordar per Ple (10 de desembre del 2018) ampliar la durada de TMG fins al 24 de desembre del 2019 i durant aquest temps s’ha analitzat la forma de gestió futura. Ara, doncs, s’aprovarà que TMG segueixi gestionant el servei 15 anys més. Transports Municipals del Gironès SA es va constituir el 24 de desembre del 1988 i el sistema de transport col·lectiu urbà de viatgers amb autobús a la ciutat va entrar en funcionament l’any següent, el 1989. Pel que fa a la Girocleta, el servei de bicicleta pública de Girona, es va acordar a través del Ple municipal del 9 de juny del 2009 que es gestionaria a través de TMG i va començar a funcionar el setembre d’aquell mateix any. L’Ajuntament de Girona és el titular i el prestador del servei a través de l’empresa municipal TMG. En els últims 10 anys, l'ús transport públic amb autobús urbà a Girona ha crescut un 54%, amb una mitjana d’increment anual del 4% i amb 3.345.105 viatges fets durant l'any 2019. Pel que fa al servei de la bicicleta pública, en els últims 5 anys, l'ús de la Girocleta ha crescut un 353%, amb una mitjana d'increment anual del 30% i 538.817 viatges durant l'any 2019.

Foto: ElPuntavui.