Girona edita una guia per donar a conèixer 141 establiments emblemàtics i singulars de la ciutat

L’alcaldessa de Girona Marta Madrenas, i la regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Girona, Glòria Plana Yanes, van presentar ahir la Guia d’establiments emblemàtics i singulars de la ciutat i la versió web del document.

L'objectiu principal de la creació d’aquesta guia és impulsar, protegir i preservar tota aquella activitat comercial que, per les seves característiques, constitueix un patrimoni comercial de la ciutat diferenciat i singular, i que presenta un arrelament especial amb el territori, o bé per la seva antiguitat, riquesa patrimonial o singularitat destacable. La primera versió d’aquesta guia inclou 141 establiments, que han estat treballats i consensuats en els darrers mesos a través de la Taula de Comerç Emblemàtic i Singular de Girona. Els establiments inclosos dins de la guia es divideixen entre comerços emblemàtics definits per l’antiguitat del negoci i on es protegeix l’activitat comercial, independentment de l’establiment i comerços singulars inclouen aspectes de notorietat (rellevància o significació especial) o l’oferta d’un producte o servei destacats. Aquests darrers casos es defineixen com a tals per acord de la majoria de membres assistents a la sessió de la Taula. 

Actualment hi ha 105 establiments emblemàtics 77 de més de 50 anys i 28 de més de 100 anys- i 36 de singulars. Per sectors, hi ha 36 establiments de moda i joves, 21 establiments de llar i artesania, 20 establiments d’alimentació, 19 establiments de lleure i cultura, 18 establiments de salut i bellesa, 11 establiments de restauració, 9 establiments de serveis i altres tipologies i 7 establiments hotelers. Es preveu que el contingut vagi evolucionant i que s’actualitzi de forma periòdica al web, a més de reeditar-se cada dos o tres anys en format paper. La publicació d’aquesta guia és el punt de sortida d’un pla d’accions que es vertebrarà a través de la Taula amb l’objectiu de seguir desenvolupant una estratègia de promoció i protecció dels establiments emblemàtics i singulars de la ciutat.

Foto: Aj. Girona.