Girona vol fer un salt endavant en el nou contracte de neteja viària de la ciutat millorant les necessitats del dia a dia de la ciutadania

Les principals novetats de la proposta que s’ha presentat són la incorporació de la neteja de les zones verdes (tots els parcs, jardins i places del municipi) al contracte; l’ampliació de la disponibilitat de la unitat d’actuació immediata a les tardes i els caps de setmana; l’ús de l’aigua per possibilitar l’augment de neteges intensives a la via pública, i la millora en la coordinació i distribució dels serveis.

A més, es garantirà el reforç de la neteja bàsica en les situacions conegudes en què hi ha una necessitat especial (com en les èpoques de caiguda de fulles, en festes majors de barris i esdeveniments festius o en les zones d’oci nocturn); s’inclourà un nou servei de fregat de voreres i la neteja intensiva de la calçada i els aparcaments adjacents (en aquest sentit, es preveu el desaparcament de vehicles un cop l’any per poder fer la neteja), i s’incorporaran plans de pluja, vent, neu i gel per fer front a situacions d’emergència. En el nou contracte, es proposa que la ciutat es gestioni a partir de la divisió en trenta sectors que correspondran amb els límits definits per les regidories de barri.

En cadascun d’aquests sectors, s’establirà un grau d’embrutiment a cada carrer, a partir d’una sèrie de paràmetres, com la densitat de població o l’activitat comercial  i, a partir d’aquí, es definirà la freqüència i la intensitat de la programació de neteges. Per la seva banda, el regidor de sostenibilitat Martí Terés, ha recalcat que el nou contracte inclourà criteris mediambientals i de sostenibilitat importants, com el fet que es faci un ús responsable de l’aigua i que la que s’utilitzi per fer les neteges intensives sigui regenerada o provingui de pous; que, si hi ha disponibilitat en el mercat, es puguin fer servir vehicles elèctrics, o bé que es tinguin en compte les situacions de contaminació atmosfèrica a l’hora de fer els serveis. L’alcaldessa de Girona Marta Madrenas, ha destacat que amb aquest nou contracte es vol fer “una aposta clara per la millora del dia a dia a la ciutat i, el més important, fer-ho amb criteris de rigor i objectivables i, sobretot, beneficiant a tots els barris del municipi”.

Foto: Aj. Girona.