L’empadronament a Girona es podrà realitzar íntegrament per internet a partir de l’1 de juliol

El full padronal es podrà firmar mitjançant signatura electrònica i, per tant, no caldrà adreçar-se al consistori per fer aquest tràmit, tal com passa ara. Això permetrà descongestionar l’Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR) i donar un millor servei a la ciutadania.

Tant l’alta en el Padró municipal d’habitants de Girona, en el cas d’una persona que vingui a viure a la ciutat, com el canvi de domicili dins el municipi o la modificació de qualsevol altra dada de la inscripció del padró, es podrà realitzar per mitjans electrònics. Els interessats hauran de fer una petició a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament de GironaGràcies a aquest nou sistema, la ciutadania guanyarà autonomia a l’hora de gestionar els seus tràmits i s’evitaran desplaçaments, cues i temps d’espera. A més, permetrà descongestionar l’OAMR, ja que gairebé el 50% dels tràmits que s’atenen des d’aquest punt d’atenció a la ciutadania estan relacionats amb el padró, segons dades del 2019.

Foto: Girona.cat