Els més freqüents  fan referència a alumnes que han comès furts, agressions, robatoris violents o per alteracions de conducta, La Comissió de Conflictivitat Juvenil de la ciutat de Girona va atendre 50 casos al llarg del darrer curs (2017-2018), una xifra que l'Ajuntament ha acabat de recopilar recentment.Aquesta comissió es reuneix periòdicament per fer seguiment de situacions de conflicte dins i al voltant dels instituts.Actualment la Comissió està formada per un total d'onze professionals de diferents àmbits. Hi ha com a representants Serveis Socials de l'Ajuntament, el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, el Servei Municipal d'Educació, els Mossos d'Esquadra, la Policia Municipal, Justícia Juvenil, el Departament de Salut i dels directors dels instituts de la ciutat. A cada curs, majoritàriament, els alumnes conflictius solen ser nois, però la participació de noies ha crescut en els darrers anys.