Unió de Pagesos ha convocat diverses tractorades pel dia 14 de març a Girona, Tarragona i Lleida, entre altres llocs, amb concentracions davant les subdelegacions del Govern de l'Estat d'aquestes ciutats, en el marc d'una plataforma reivindicativa de mesures urgents per a la pagesia professional que suposen uns 300 milions d'euros anuals per a Catalunya. 

El sindicat reclama una aplicació justa de la Política Agrària Comuna a l'Estat espanyol, així com un repartiment just i equitatiu del valor afegit a la cadena alimentària, a la vegada que denuncia l'encariment dels costos de producció, factors que impedeixen que les rendes de la pagesia siguin equiparables a les de la resta de ciutadans. Una altra de les peticions del sindicat és el reconeixement com a agricultor actiu a aquell que obté, com a mínim, el 25 % dels ingressos totals procedents les activitats agràries, i una franquícia de 1.250 euros anuals. UP també demana un gasoil professional agrícola, ramader i forestal de o,021 euros per litre. També demanen  l'aplicació d'un IVA reduït del 10% per al conjunt de béns i serveis emprats en la producció agrícola, ramadera i forestal. 

Foto: Unió de Pagesos