Segons informa en un comunicat l’ajuntament de Sarrià el passat dimarts 5 de febrer, va tenir lloc a l’ajuntament la primera reunió tècnica de seguiment del Pla Acústic, presentat per l’empresa Papelera de Sarrià i aprovat per consistori, el proppassat 15 de gener.

Aquesta reunió forma part d’un dels acords contemplats en el document signat entre l’Empresa i l’Ajuntament on, entre molts altres punts, es pren el compromís de portar a terme reunions mensuals entre els tècnics de les diferents entitats implicades. En aquest sentit, cal dir que, un cop més s’ha comptat amb l’assessorament dels tècnics de la direcció general de Qualitat Ambiental de la Generalitat. A la reunió també hi van assistir l’equip tècnic redactor del Pla, representants tècnics de l’Empresa i l’equip tècnic municipal.

Dins dels punts tractats en la reunió, destaquen els treballs ja realitzats per part de l’empresa, en que s’evidencien els passos que s’estan fent per avançar en el desplegament del Pla, així com, l’acompliment d’un dels condicionants imposat per l’Ajuntament, que era el de treballar paral·lelament en diferents objectius, i que l’empresa ha aportat proves d’estar treballant en aquesta línia. La propera trobada d’aquesta comissió de seguiment està programada pel proper 5 de març.

D'altra banda el dia 13 de febrer a les 8 del vespre a El Centre, es presentarà el Pla Acústic d'Hinojosa acceptat per l'ajuntament amb l'assistència de representants de la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat, de l'empresa Hinojosa i de l'equip de govern municipal. 

Foto: Ràdio Sarrià