L'Ajuntament de Sarrià de Ter  va mantenir el passat 5 de març la segona reunió tècnica de seguiment del Pla Acústic de la paperera Hinojosa, on es va poder determinar que la majoria d’accions s’estan realitzant abans fins i tot del que es preveia. És per aquest motiu que s'ha avançat al 15 de març una aturada de la fàbrica per tal de fer mesures font a font, i així poder comprovar l’eficàcia de les mesures correctores aplicades.

Un cop realitzades aquests comprovacions, AVenginyers, que és l’empresa especialitzada en acústica i redactora del Pla, farà arribar un informe a l’Ajuntament i a la Generalitat, amb les mesures de sorolls realitzades i els resultats obtinguts.

Pel que fa a la problemàtica de les pudors l’Ajuntament ja ha recepcionat el Pla d’Olors presentat per l’empresa Papelera de Sarrià, i l’ha traslladat a l’equip tècnic de la Generalitat i als tècnics externs contractats pel propi Ajuntament, per a que en facin l’avaluació pertinent. Malgrat això, l’Equip de Govern es mostra altament preocupat pels episodis recents de males olors que afecten a tot el municipi, i entenen que, l’empresa ha d’aplicar mesures urgents per evitar-los, ja que és insostenible seguir patint aquestes reincidents onades de males olors. 

En aquest sentit, ja es s’han encarregar nous estudis de qualitat ambiental a l’empresa 4Sfera, i també s’han fet els tràmits de sol·licitud d’uns controls específics, a l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic és l'òrgan tècnic del Govern de la Generalitat de Catalunya, adscrit a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic.

L’Ajuntament de Sarrà recorda als veïns que poden fer servir el web papereradesarria.com per a comunicar-se directament amb l’empresa i adreçar les seves queixes o suggeriments.

Foto: Ràdio Sarrià