El nou pressupost de Sarrià de Ter, de 4.583.500 euros suposa un increment d’uns quatre cents euros respecte al d'aquest any 2018, la xifra es veu augmentada gràcies a l'increment d'ingressos per l'augment del nombre d'habitants que ja supera els 5.000 habitants i per les taxes i impostos que han de pagar els veïns. 

L’increment del nou pressupost servirà per augmentar les partides de totes les àrees de l'Ajuntament. En primer terme es podran incrementar les partides de caràcter social i les que fan referència al desenvolupament empresarial i comercial, a l'àrea de promoció econòmica s'incidirà a poder elaborar plans de dinamització de diferents sectors, com ara l'industrial. L’equip de govern vol contractar un arquitecte municipal a temps parcial per dinamitzar tota aquesta àrea.

Pel que fa a l’àrea de cultura, el pressupost preveu inversions en tres àmbits: potenciar el centre d'arts escèniques “El Centre”, l'edifici Masó, on es faran més activitats i també a la sala d'exposicions de la Cooperativa.

En comunicació,  l’equip de govern aposta per una ampliació del conveni amb la cadena Digital Hits Audiovisuals. El ple també preveu la aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Sarrià de Ter pel desenvolupament econòmic local, d’ocupació i de planificació estratègica així com un altre conveni de col·laboració per a la dinamització econòmica al municipi de Sarrià. 

També passarà pel ple d’aquest dimarts l’adhesió de l’Ajuntament de Sarrià a l’Associació de municipis i entitats a l’Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública (AMAP) Es tracta d'una entitat integrada per ajuntaments i entitats que té l’objectiu de fer difusió i promoure la gestió pública de l’aigua, donant suport a tots els municipis i entitats que vulguin formar-ne part i així poder compartir coneixements, reptes i estratègies.