Aquest dimecres s'han fet eleccions al Consell Escolar de L'Escola Montserrat de Sarrià de Ter per a la renovació de dos membres del Consell Escolar del sector de pares i mares d’alumnes de l’escola. La participació ha sigut del 11’34 %

Havien presentat candidatura: Beatriz Exposito (23), Susana Moreno (35), Ruben Barranco (27) i Albert Soler (47).  Les eleccions dels nous representants es fan al mes de novembre de cada dos anys.