Segons un comunicat fet públic aquest dijous, l’Ajuntament de Sarrià, després d’estudiar i analitzar a fons el Pla de Sorolls presentat per l’empresa paperera de Sarrià, a través de l’equip tècnic de la direcció general de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya, així com, per l’equip tècnic intern i extern contractat per l’ajuntament, l’equip de Govern ha pres la decisió d’acceptar el Pla, entenen que és tècnicament la millor opció disponible per acabar definitivament amb els problemes de sorolls que es pateixen des de fa temps. 

L’equip de govern adverteix però, que aquesta acceptació està condicionada, als controls de seguiment d'execució i d’implementació del mateix, per part de tot l’equip tècnic tant de la Generalitat, com de l’Ajuntament. Aquests condicionants es recullen en un document d’acord mutu entre les parts, i entre d’altres, s’acorda la creació d’una comissió tècnica de seguiment exhaustiu de cada una de les accions que es preveuen en el Pla, tant pel que fa als terminis d’implementació, com i sobretot, als efectes en la minimització del soroll que se’n desprenguin. 

Per un altre costat, amb aquest pacte es vol garantir l’accés immediat a tota la informació i documentació, com a mesura imprescindible de transparència cap a tota la població.

A fi de donar a conèixer els motius pel quals l’equip de Govern ha pres aquesta decisió, així com al contingut tècnic del Pla de Sorolls, està prevista la presentació pública i que es farà abans de finals del mes gener.

Pel que fa a la Plataforma Ciutadana Prou,  ja ha avançat no està conforme amb els terminis del pla. 

Foto: Ràdio Sarrià