Mariona Grau i Melissa Terrón tenen molts punts a desfilar a l'entrega del penó, i Júlia Bayé i Anna Bover hauran d'esperar els “justificants” dels absents · Alexandra Barriuso, en aquest cas amb els cavalls, també té números. A l'assaig de suplents, hi participen 11 noies. La seu dels Manaies, Sant Lluc, va ser el punt de reunió. Primer es va fer un assaig dels suplents, on van ser presents onze noies: una a la banda i deu entre les armades de les diferents escollides. Posteriorment es va fer l'assaig dels titulars a la sortida. Calia ordenar les 120 persones amb més puntuació i anar-les col·locant a cada lloc. Fins que es va acabar d'omplir els forats, segons la llista de suplents. I aquí és on  les noies tenen un paper destacat. La probabilitat de la presència de dones entre els Manaies ha captat l'atenció les darreres setmanes. Des de feia setmanes se sabia que hi havia almenys setze dones que aspiraven a desfilar al Maniple.

Ara, faltava saber si hi hauria algunes baixes dels 120 i en quina secció exactament. Per altre banda Algunes noies podien avançar places si hi havia alguna vacant a la secció de la banda musical o a la dels cavalls, formada per una dotzena de persones. a més del dimecres, els Manaies sortiran també a la Processó del Sant Enterrament del divendres com una més de les dotze confraries de Setmana Santa.

Foto: Manaies de Girona