El govern català va constituir ahir oficialment la Taula del Ter, l’òrgan que vetllarà perquè es compleixin els compromisos de retorn dels cabals del riu pactats l’any passat. Segons l’acord signat l’agost del 2017, la reducció dels hectòmetres cúbics anuals derivats cap a l’àrea de Barcelona –que l’any passat van ser 166– es farà de manera progressiva i en tres fases. 

Segons recullen els acords del Ter, en la primera fase, des d’ara i fins al 2022, s’ha d’arribar a 140 hectòmetres cúbics. En la segona, del 2023 al 2027, s’ha de passar a un màxim de 90 hm³, gairebé la meitat dels actuals. En la tercera fase, del 2028 endavant, l’aportació màxima del riu cap a l’àrea metropolitana de Barcelona no podrà superar el 30% del cabal.

La Taula del Ter serà presidida pel titular del departament que tingui competències en matèria d’aigua. A més, la Generalitat hi enviarà també el secretari de Medi Ambient, el director de l’ACA i el secretari general d’Agricultura. Per part de les entitats locals, hi haurà representants de l’Ajuntament de Girona, el Consorci de la Costa Brava, el Consorci del Ter i l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Finalment, també hi tindran veu la Junta Central d’Usuaris d’Aigües del Baix Ter, el Grup de Defensa del Ter, Aigua És Vida i la Universitat de Vic.