Segons Junts X Sarrià l’equip de govern va informar que la Sala Dolors Xabé del C.C la Cooperativa passava a ser d'ús exclusiu per exposicions i que els únics actes que es realitzarien serien les inauguracions o clausures de les mateixes exposicions.

Havent vist que es fan activitats diferents en aquesta sala a les mencionades en el ple, i per tal que totes les entitats i associacions tinguin més clar quins actes realment es poden celebrar, demanen a l’equip de govern que expliqui el motiu de la celebració d'un torneig d'escacs a la Sala Dolors Xabé el passat divendres per part del Club Escacs Gerunda.

JXS va sol.licitar la sala per fer la presentació del seu candidat i se li va denegar perquè segons la regidoria de cultura la sala d’exposicions Dolors Xabé passava a ser d’ús exclusiu per a exposicions. 

D’altra banda també volen saber si aquesta activitat té una compensació econòmica cap al Centre Cívic, ja que l'entitat organitzadora, creuen que no està registrada al  municipi i en fa un ús d'un espai Municipal.