Els accidents laborals s'incrementen un 5,53% durant aquest any a Girona

CCOO de Catalunya alerta que la sinistralitat laboral ha repuntat el 2019 respecte a l'any passat, perquè els accidents en jornada amb baixa i sense baixa de gener a abril han passat de 70.949 el 2018 a 72.636 aquest any, un 2,38% més.

Segons el sindicat els accidents laborals i les malalties professionals són «resultat d'unes condicions de treball en què la prevenció segueix sent deficient a les empreses» i que la reforma laboral també contribueix a l'increment amb desregulació i precarietat.

L'augment s'ha registrat en «tots els nivells de gravetat» i aconsegueix una pujada del 13,67% en el cas d'accidents 'in itinere' -de 6.466 el 2018 a 6.915 el 2019-, mentre que els accidents mortals 'in itinere' han passat de sis a nou.

Els accidents amb baixa també han crescut en totes les províncies catalanes aquest any: hi han hagut 3.491 persones accidentades a Girona.

Per sectors, la construcció registra un augment «escandalós» el 2019, amb 4.085 treballadors accidentats -amb 10 morts-, la qual cosa suposa un increment del 23,26% respecte al mateix període del gener a l'abril del 2018. La distribució per sexes dels accidents amb baixa aquest 2019 ha estat de 23.110 homes accidentats i 9.724 dones accidentades.