Sarrià de Ter bonifica el bon ús de la deixalleria municipal

El Servei de Gestió de Residus Municipals, preveu una bonificació d’un 15% en les taxes d’escombraries d’enguany a totes aquelles famílies que hagin anat un mínim de sis vegades a portar voluminosos a la deixalleria de Sarrià de Ter, des del consistori, expliquen que abans, caldrà prèvia acreditació amb la targeta d’usuari corresponent.

Aquesta targeta es pot sol·licitar al mateix l’Ajuntament. Pel que fa a l’efectivitat de la bonificació per a l’ús de la deixalleria es farà en el primer o segon rebut, del servei municipal d'abastament d'aigua potable de l'any següent, sempre que el titular de la bonificació no tingui cap deute pendent amb l’ajuntament de Sarrià de Ter. A banda, s'aplicarà la bonificació de l’impost a l’adreça que figuri a la targeta ciutadana, i serà aplicable únicament a persones físiques per a usos domèstics, i no podran gaudir-ne d’ella les activitats industrials/comercials, persones jurídiques o comunitats de béns.

Imatge: Plasticreciclat.cat