Girona regula la implantació del teletreball entre el personal municipal

Aquest document, acordat entre les dues parts en la Mesa de Negociació, defineix les condicions i els requeriments del treball a distància. El pla ha estat aprovat avui en el ple ordinari amb els vots a favor de Junts per Catalunya, Guanyem Girona, PSC i Esquerra Republicana, i l’abstenció del grup de Ciutadans. Un cop resolta la tramitació administrativa corresponent, començarà a aplicar-se. D’aquesta manera, el consistori gironí comptarà amb una modalitat més de treball.

Segons fonts municipals, actualment no es disposa d’una regulació legal o reglamentària específica que concreti l’organització i les especificitats del teletreball als ajuntaments, aplicable al seu personal funcionari i laboral. És per aquest motiu, que el consistori gironí ha fet un pas endavant per regular aquesta modalitat de treball.

L’establiment del teletreball serà acordat pel cap d’àrea o màxim responsable i el treballador, i estarà subjecta a una avaluació continua per determinar el compliment dels objectius i les condicions. En la resolució de la petició de teletreball, es tindrà en compte la conciliació de la vida personal, laboral i familiar. A més, caldrà realitzar una formació específica en matèria de ciberseguretat i protecció de dades i en matèria de prevenció de riscos laborals.