El ple de l'Ajuntament de Sarrià de Ter aprova l'ordenança d'olors

La nova ordenança d'olors és una mesura amb què es vol pressionar l’empresa Hinojosa pel que fa a la problemàtica de les pudors tot i que el regidor de Medi Ambient, Josep Maria Viladomat va explicar que es pot activar per qualsevol altre denúncia. No hi ha cap marc normatiu ni català ni estatal que reguli aquest àmbit de les olors i per això l’Ajuntament de Sarrià s’acull al marc legal europeu, per regular-lo de la mateixa manera que s’ha fet en altres municipis com ara Riudellots i Banyoles. L'ordenança es crea arrel de les importants problemàtiques que està patint el municipi en relació a les emissions de males olors de la Paperera de Sarrià. El seu objectiu és fonamentalment protegir a la població enfront d’aquestes emissions, bé sigui per la molèstia percebuda com, i sobretot, pel possible risc en la salut que aquestes emissions puguin provocar.  La finalitat de l’ordenança és la de determinar el nivell de protecció de les persones enfront d’aquestes emissions, fixar els límits de l’impacte causat per cada activitat, establir els límits de la freqüència màxima tolerable, distingint entre els diferents tipus de sòl (residencial, industrial i ramader), i evitar la intrusió de les de les olors en l’àmbit domiciliari de les persones. A fi de poder exercir el control del compliment de l’Ordenança, s’atribueix a l’ajuntament la funció inspectora la qual podrà exercir a través dels tècnics municipals que es designin o bé a través d’entitats de control autoritzades. L’ordenança serà d’obligat compliment per a totes les activitats, als sis mesos de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província. 

Els grups municipals de l'oposició van votar a favor de l'ordenança i tant Roger Casero (CP) com Jordi Costa (PDecat) van valorar positivament l'ordenança però van considerar que arribava tard. 

D'altra banda el ple també va aprovar el nomenament de Lluís Cañigueral com a Jutge de Pau titular i Maties Martí com a substitut que continuaran ocupant aquests càrrecs com fins ara. Un altre punt de l'ordre del dia que es va aprovar per unanimitat va ser el conveni entre l'Ajuntament de Sarrià de Ter i el Consell Comarcal del Gironès pel projecte "Màgic Art" escola pluridisciplinari de formació artística per alumnes de 4 a 7 anys que es realitzarà el curs vinent a l'edifici Rafel Masó.

El ple municipal d'aquest mes de juliol ha aprovat la plantilla i proposta de relació de llocs de treball de Sarrià de Ter i la memòria tècnica justificativa explicativa que es va aprovar per majoria amb l'abstenció del PDeCAT.

La sessió plenària també va aprovar la segona modificació de pressupost per un import de 368.103,34 euros que es va aprovar per majoria amb l'abstenció dels grups municipals de l'oposició.

A precs i preguntes els dos regidors de l'oposició, Roger Casero (CP) i Jordi Costa (PDeCat) es van interessar per la reunió amb el Conseller d'Ensenyament i la construcció d'un institut a Sarrià de Ter, segons l'alcalde, Narcís Fajula van trobar molt bona disposició del conseller Bargalló per descongestionar l'institut de Celrà i el Narcís Xifra.

Casero també es va interessar per les obres del Centre Cultural Parroquial de Sarrià de Dalt, que segons Fajula avancen a bon ritme i finalitzaran abans del termini previst inicialment.