La Comissió d’Absentisme de Girona té oberts 17 casos en procediment de sanció pendents de resoldre

Es tracta de situacions d’absentisme regular –més del 25% d’absències durant un mes– i crònic –més del 75% d’absències en un mes–, que són els casos a partir dels quals s’activa el Protocol d’Actuació per a l’Atenció i Eradicació de l’Absentisme Escolar a la Ciutat de Girona, aprovat el 2010 i modificat el 2015. Aquest protocol serveix per iniciar una actuació coordinada entre el centre educatiu on hi ha l’alumne absentista i els agents externs implicats en la comissió, amb l’objectiu de fer de mitjancers amb la família o tutors legals i així revertir l’absentisme de l’alumne.

Només en aquells casos on això no és possible, s’engega el procediment de sanció que es va començar a aplicar des del curs 2015/16 per tal d’escurçar procediments i garantir el dret bàsic a l’educació i l’escolarització. L’Ajuntament de Girona va ser pioner a Catalunya en activar el procediment de sanció administrativa davant la DGAIA, on actualment hi ha 17 casos. D’aquests, tres són casos de Primària, amb un cas de 6è, un de 3r i un de 2n curs; i els 14 casos restants són d’ESO, ja que és a Secundària on es concentren el 80% dels casos d’absentisme regular i crònic que arriben a la Comissió d’Absentisme. 

Aquesta setmana ha arribat també a judici un procediment iniciat fa dos anys per la via penal contra els pares d’un noi absentista crònic que enguany hauria d’haver cursat 3r d’ESO. L’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha defensat que “com a Ajuntament hem de garantir el dret a l’escolarització dels nens i nenes de la ciutat, perquè això és bàsic per a la igualtat d’oportunitats que defensem en la societat actual. Abans d’arribar a qualsevol sanció o procediment judicial, la prioritat és revertir la situació per la via del diàleg, la mediació i la conscienciació, i només si això no és possible és quan nosaltres tenim l’obligació de prioritzar l’educació de l’infant”.

Tot i els esforços de la Comissió d’Absentisme per corregir els casos més greus, la lentitud dels procediments comporta que, en molts casos, el jovent acabi l’ensenyament obligatori gairebé sense haver anat a l’escola. En aquest sentit, el regidor d’Educació i Esports de l’Ajuntament de Girona, Josep Pujols, creu que l’objectiu és precisament aquest: “hem d’aconseguir ser més àgils en tot el procés. Cada vegada detectem els casos greus més ràpidament, i això ens permet iniciar abans l’aplicació del protocol, actuar en la fase de mediació i intentar reconduir la situació de manera que el nen retorni a l’escola”.