Es registren 244 persones aturades a Sarrià de Ter durant el mes d’octubre, el que significa una taxa d’atur de poc més del 9%

Segons les últimes dades publicades per l’Observatori de Treball de la Generalitat de Catalunya, Sarrià de Ter compta amb 244 persones aturades durant el mes passat, el que significa una variació positiva de 10 punts respecte el mes de setembre. Això condueix a tenir una taxa d’atur registral que supera lleugerament el 9%.

Aquestes dades estan per sota de la mitjana catalana i estatal, i també són més baixes que les registrades a la ciutat de Girona, que compta amb una taxa d’atur del 12%. Així i tot, el regidor de Promoció econòmica de Sarrià de Ter, Josep Maria Santiago, admet són més altes que les publicades durant els mateixos dies de l’any 2019.  

La pandèmia de la Covid-19 ha afectat els negocis de Sarrià de Ter, encara que el municipi no ha patit el tancament d’un gran nombre de locals. Josep Maria Santiago fa una crida als veïns i veïnes de Sarrià perquè consumeixin producte local i vagin a comprar a les botigues del poble.

Des de l’Ajuntament s’ha engegat una plataforma en format web de directori d’empreses de Sarrià, perquè es puguin donar a conèixer entre els habitants del poble. També es va arribar a un acord amb Ecosol perquè es dués a terme de forma gratuïta el repartiment dels productes, i també es van integrar dins l’aplicació mòbil La Compra per facilitar la compra local de manera online.

 

Imatge: Generalitat de Catalunya