El grup municipal Poble Actiu Sarrià de Ter aposta per la configuració d’un Reglament Orgànic Municipal

El PAS ja va proposar al passat ple municipal del mes de febrer l’elaboració d’aquest Reglament, i aquestes setmanes segueixen treballant en la configuració d’aquest, després de rebre una proposta de ROM d’un altre Ajuntament de la comarca.

Un Reglament Orgànic Municipal permetria als regidors rebre la documentació subjecte a votació al dia i per les vies correctes. Es tracta d’un instrument de regulació que comportaria també un millor funcionament i organització de l’Ajuntament i dels seus òrgans. A més, regularia els drets i deures dels regidors i regidores municipals.

La intenció del PAS és configurar un ROM que serveixi no només per aquesta legislatura, sinó també per les pròximes. D’aquesta manera, asseguren, l’elaboració d’un ROM just podria transcendir i aconseguir un bon funcionament intern de l’Ajuntament de Sarrià de Ter.

 

Imatge: Poble Actiu Sarrià de Ter