L’Ajuntament de Sant Julià de Ramis i Medinyà aprova el pressupost municipal del 2021

El consistori de Sant Julià de Ramis i Medinyà va validar el pressupost municipal per l’exercici vinent proposat per l’equip de govern. Tot i que Sant Julià no ha patit una forta crisi econòmica arran de la pandèmia de la Covid-19, des de l’Ajuntament han decidit destinar partides importants als sectors més vulnerables del municipi.

El regidor d’Hisenda i Transparència de l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis i Medinyà, Carles Royan, explica que el pressupost ha patit un increment respecte aquest 2020, i destaca també la importància de la pandèmia.

Segons l’Ajuntament, el pressupost s’ha centrat en augmentar els serveis socials del municipi, posant el focus en millorar la situació dels habitants del poble. Carles Royan destaca el servei Respir i les partides pel sector jove de Sant Julià i Medinyà.

La intenció de l’equip de govern és que l’afectació del pressupost als serveis sigui mínima. Carles Royan afegeix que s’han mantingut tots els serveis establerts durant aquest 2020.

L’Ajuntament va aprovar un pressupost doble, amb ingressos i despeses independents entre Sant Julià de Ramis i Medinyà, tal com s’està duent a terme des de la legislatura passada.