Dipsalut destinarà 700.000 euros a polítiques socials

D’aquests 700.000 euros, 350.000 es destinaran a la creació d’una nova línia de subvencions als ajuntaments per a la compra d’habitatge per a ús social, i 150.000 s’assignaran a la compra de material per a llars vulnerables de les comarques gironines. Aquests 500.000 euros, doncs, serviran per donar resposta a les necessitats de les llars més vulnerables de la demarcació de Girona.

Els 200.000 euros restants es destinaran a inversions i equipaments de caràcter social i a la problemàtica dels joves extutelats, joves que són al carrer havent complert els 18 anys, que ja no estan tutelats i s’han quedat sense llar.  

D’aquesta manera, la Diputació de Girona i Dipsalut continuen treballant en la problemàtica social i prenent mesures per respondre a les situacions de pobresa i desavantatge econòmic i social de determinades persones respecte al seu entorn.

Imatge: Diputació de Girona