L’estudi de l’asfalt de l’eix del carrer de Barcelona conclou que hi ha presència d’amiant en menys d’un 30% de la via

Les tasques d’extracció de testimonis del paviment a tot el carrer de Barcelona, a la ronda de Ferran Puig i a la plaça del Marquès de Camps per poder-ne fer l’anàlisi posterior es van portar a terme els passats 6, 7 i 8 de novembre. Dels 25 testimonis extrets, se n’han pogut analitzar 54 mostres al laboratori i, tal com es descriu en els resultats de l’anàlisi, “l’amiant es troba en quantitats molt reduïdes i, per tant, es necessita molta mostra per tal de poder localitzar alguna fibra” i “aquestes fibres es troben fortament adherides a l’aglomerat (betum i àrid)”. “Finalment hem enllestit un tema pendent i necessari per a la ciutat, com era l’estudi per determinar la presència d’amiant al carrer de Barcelona. Gràcies a l’anàlisi de l’asfalt en diferents trams, hem pogut acotar la zona on s’ha detectat amiant i això ens permetrà prendre les mesures necessàries per eliminar qualsevol risc de contaminació per a la ciutadania”, ha assenyalat el tinent d’alcaldia i regidor d’Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública de l’Ajuntament de Girona, Joan Alcalà, que ha explicat també que els resultats de la mostra permeten enviar “un missatge tranquil·litzador” als veïns i veïnes respecte a la quantitat d’amiant que s’hi ha trobat.

El regidor ha explicat que les accions que es portin a terme a partir d’ara s’hauran de coordinar amb el departament competent de seguretat i salut de la Generalitat de Catalunya, però que, mentrestant, qualsevol actuació que es faci al carrer de Barcelona, a la ronda de Ferran Puig o a la plaça del Marquès de Camps haurà de seguir un protocol especial. “Caldrà tenir en compte que si s’actua tant els trams afectats com en els suposadament no afectats s’haurà d’analitzar adequadament el ferm per veure si hi ha amiant a la calçada, i com procedir a l’extracció en funció de la quantitat i la fondària”, ha explicat el regidor. En aquest sentit, per exemple, l’empresa promotora de les obres que s’estan executant a la plaça de Salvador Dalí haurà d’extreure paviment del tram del carrer de Barcelona on porta a terme les actuacions i analitzar-lo per tal de determinar-hi l’existència d’amiant.

Joan Alcalà ha recordat que “l’amiant només suposa un risc quan hi ha un fresat i s’aixeca pols. Tal com està ara, adherit al paviment, no suposa cap risc per a les persones”. De fet, l’amiant localitzat no s’ha trobat a la capa superior de la calçada, ja que l’any 2009 es va pavimentar tot l’eix estudiat. La presència d’amiant s’ha trobat en diferents fondàries entre els 3 i els 13 cm de profunditat en funció del tram, però no s’ha pogut concretar en quina capa hi ha l’amiant a causa de les diferents intervencions al llarg dels anys, de la presència mínima d’amiant a l’asfalt i del propi pas del temps, que dificulta la determinació del es diferents capes d’aglomerat asfàltic de cada testimoni.

Les actuacions d’extracció de testimonis d’amiant es van adjudicar a l’empresa Germans Cañet Xirgu per un import de 11.028,36 euros (IVA inclòs).

Foto: Ajuntament de Girona