Girona obre la porta a instal·lar ascensors privats a la via pública quan no sigui possible fer-ho dins dels edificis plurifamiliars

“Aquesta és una mesura que permetrà millorar significativament la vida quotidiana a moltes persones amb mobilitat reduïda o d’edat avançada que actualment tenen problemes per accedir i sortir del seu habitatge. La supressió de les barreres arquitectòniques a la ciutat és un dels nostres compromisos com a govern, ja que fomenta la igualtat entre la ciutadania”, ha explicat el tinent d’alcaldia i regidor d’Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública de l’Ajuntament de Girona, Joan Alcalà, que ha assenyalat que s’estudiarà cas per cas.

La majoria dels edificis als quals afectarà la mesura van ser construïts abans de l’entrada en vigor de les normatives de supressió de  barreres arquitectòniques i actualment no disposen d’ascensor.  L’Ajuntament de Girona ja va tramitar en el seu moment la modificació puntual del PGOU 61 per a la millora de l’accessibilitat, que va ser aprovada definitivament per acord del Conseller de Territori i Sostenibilitat el dia 13 de setembre de 2016. Aquesta modificació, juntament amb el Pla de millora urbana aprovat avui en Junta de Govern Local, tenen com a objectiu donar compliment a la normativa d’accessibilitat continguda en la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat.

Foto: Ajuntament de Girona