Entra en vigor l’obligació de l'ús de mascareta a la via pública

A partir d’avui dijous, en espais a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat d’ús públic, serà obligatori dur la mascareta sempre que no sigui possible mantenir la distància de seguretat d’un mínim de 2 metres, aquest element de protecció personal, serà obligatori per persones a partir de sis anys i recomanable per a criatures d’entre tres i cinc anys.

Des del Departament d’interior de la Generalitat, també informen que a banda, no caldrà en aquelles persones que pateixin alguna dificultat respiratòria que pugui agreujar-se pel seu ús, o que ho tinguin contraindicat per raó de salut o discapacitat. Interior també afegeix que preferentment les mascaretes siguin higièniques o quirúrgiques i que tapin nas i boca.