L'ajuntament de Sarrià de Ter adjunta dos documents de les al·legacions vers Hinojosa

Amb l’objectiu d’informar a la ciutadania de Sarrià de Ter i d’oferir la possibilitat de personalització a tots els ciutadans i ciutadanes, l’ajuntament ja fa unes setmanes va  posa a la disposició dels veïns i veïnes que vulguin exercir el seu dret de personar-se com a part implicada, un document per dur a terme la seva manifestació personal i deixar així constància del malestar que els provoca l’empresa de paper al municipi.

Així doncs aquest document s’hi adjunta també el requeriment a la generalitat pel tancament de la secció cartró ondulat al no disposar de llicència d’activitat, i el segon document, del dret al·legacions mediambientals a la paperera. D’altra banda pel que fa aquests documents, el consistori sarrianenc informa també de que es poden trobar a l’entrada de la piscina municipal de Sarrià de Ter on expliquen des de l’ajuntament que es podrà omplir, i es farà el tràmit pertinent.