Sarrià de Ter modifica i amplia el calendari fiscal degut a la situació excepcional causada per la crisi del Coronavirus

Aquesta, és una de les mesures que anunciava el president delegat de la Xarxa Local de Municipis (XALOC),  davant la situació d’excepcionalitat derivada de la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.

Així doncs passa l’aprovació del padró dels tributs amb calendari d’1 d'abril a 30 de juny, un mes més enllà de la data inicialment prevista. L’Alcalde de Sarrià de Ter Narcís Fajula, ha assegurat que aquesta mesura servirà perquè d’aquesta manera es donarà temps perquè tothom pugui posar-se al dia.