S’obre el període de presentació de sol·licituds per l’escolarització d’infants a l’Escola Bressol Municipal

La sol·licitud es pot presentar telemàticament fent una instància genèrica al web de l’Ajuntament de Sarrià de Ter o presencialment a les Oficines d’Atenció Ciutadana en horari de 9:00 h a 13:00 h.

A banda, segons fonts municipals, les famílies amb vulnerabilitat econòmica poden sol·licitar ajuts en concepte d’escolarització d’infants de 0 a 3 anys. Els ajuts atorgats es destinaran a minorar la quota de la mensualitat de l’Escola Bressol, i en cap cas seran objecte de subvenció la quota de material, de menjador ni de serveis extraordinaris. Per a més informació de la Convocatòria de beques a l’Escola Bressol Municipal, la trobareu al web sarriadeter.cat