La Vil·la Romana del Pla de l'Horta aviat serà visitable

 Al jaciment s’hi han fet uns treballs d’adequació per fer-lo visitable. S’hi han instal·lat unes passarel·les elevades en el recorregut i uns cartells amb infografies explicant com era aquesta àrea residencial, objecte de diferents remodelacions al llarg de la seva història, entre el segle I aC i el V dC.

També s’hi han instal·lat unes càmeres de seguretat per assegurar el jaciment arqueològic. El projecte el coordina l’arquitecte Lluís Bayona, cap del Servei de Monuments de la Diputació de Girona. En aquest sentit, les campanyes d’excavacions, que s’hi han dut a terme de forma regular en els últims sis anys, són fruit d’un conveni, iniciat ara en farà deu, entre la Universitat de Girona, l’Ajuntament de Sarrià de Ter i la Diputació de Girona. Els treballs d’adequació i d’itinerari visitable a la vil·la del Pla de l’Horta suposen una inversió de 34.571 euros, dels quals un 70% els aporta en forma de subvenció la Diputació de Girona: 24.200. El regidor de Cultura de l’Ajuntament de Sarrià de Ter, Jordi Estefanell, destaca també que a més de ser un valor patrimonial que té la població i que cal difondre, les visites contribueixen a la promoció del municipi però també de les diferents vil·les suburbanes que hi havia a l’entorn de Gerunda. 

En la campanya d’excavació del 2010  es van posar al descobert uns mosaics que estan guardats al Museu Arqueològic a Sant Pere de Galligants i la voluntat és fer-ne una exposició abans d’acabar l’any. Es tracta de més de mitja dotzena de paviments datats en dues èpoques ben diferents, una “sort” segons els experts, perquè normalment quan es feien renovacions del sòl els mosaics se solien arrencar, i en aquest cas un es va superposar a l’altre. Pels arqueòlegs, els més interessants, per la seva peculiaritat, són els mosaics de l’època d’August (segles I aC-I dC): paviments de signinum complementats per plaques d’opus sectile que tenen un estil italianitzant, d’allò més inhabitual en la Gerunda de l’època.