El Ple Municipal del mes de febrer aprova per unanimitat molts dels punts de l’ordre del dia

Aquest passat dimecres al vespre ha tingut lloc el ple ordinari del mes de Febrer amb dotze punts. El ple, va començar amb la presa de possessió del nou regidor del grup municipal de ciutadans Enric Porcar que entra en substitució de Mari Pau Garcia, que va deixar el seu càrrec com a regidora del grup taronja al consistori sarrianenc, per motius personals.

Ja en sessió plenària, s'hi van començar a tractar els punts: El tercer punt va tractar de la proposta d'aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Sarrià de Ter, per al punt d'informació local d'habitatge. Aquest punt es va aprovar per unanimitat. En general, tots els partits varen coincidir positivament en que la ciutadania pugui tenir més informació. Pel que fa ERC, consideren que és un punt encertat de donar continuïtat el servei. Enric Porcar (Ciutadans), va valorar positivament el fet que s'informi més de la situació però que va apuntar que s'hauria de dependre menys de l'ens comarcal. De fet, va assegurar també que podria ser una manera d'estalviar diners. Pel que fa a JuntsxSarrià, Narcís Farroni va valorar positivament el funcionament el sistema i en conseqüència, donava el suport a aquest punt. Per que fa al grup socialista; el regidor Quim Rodriguez, va posar en relleu l'existència de moltes ajudes com ara la borsa de lloguer social. Finalment, Poble Actiu Sarrià de Ter, va felicitar també  la iniciativa.

El quart punt feia referència a la proposta d'aprovació de l’eddenda al conveni  de col·laboració entre Consell Comarcal i Ajuntament, per a la pròrroga del projecte del foment de la lectura. Aquest punt també el van aprovar tots els grups municipals, amb algunes puntualitzacions. Des de Ciutadans, el seu regidor va puntualitzar que s’havien de solventar alguns errors protocolaris del document. Narcís Farroni (JuntsxSarrià) feia l’incís de que seria convenient potenciar la “biblio-piscina”. Pel que fa als socialistes, explicaven que el veien de forma positiva i destacaven el valor d'iniciatives com aquesta, tot apuntant que l’espai de la  “biblio-piscina” és més un 'complement d’estiu'. Des de Poble Actiu Sarrià de Ter van assegurar que tota iniciativa que fomenti la lectura és ben rebuda. Durant la sessió, un dels punts va tractar de l'aprovació de compatibilitat de la treballadora municipal Maria Carrascal, en motiu de la seva activitat lectiva de professora a la universitat i així poder fer les dues activitats. Aquest punt es va aprovar amb tots els vots a favor. D’entre els punts també s'en destaca la proposta de l’annex de la tarifa ecosocial de l'aigua, amb mesures per garantir l'accés al subministrament a veïns del municipi en situació de vulnerabilitat econòmica. Punt aprovat per unanimitat amb missatge que "ajudar és un deure i de justícia".

Pel que fa a les mocions, en aquesta edició s’hi van presentar un total de cinc, una per part d'ERC relativa a l’aprovació del reglament municipal de participació ciutadana de Sarrià de Ter. Els republicans asseguraven la necessitat de la seva actualització, ja que aquest havia quedat obsolet de ja fa anys. En resposta a aquest punt, Enric Porcar (Ciutadans) no va apuntar cap observació. En canvi, Narcís Farroni de JuntsxSarrià el va considerar 'correcte'. Pel que fa al grup socialista, Estela Lòpez va apuntar que és important que els consells (ja sigui el de gent gran, comunicació, o educació) passin i constin sempre per ple. Sobre aquest tema, Poble Actiu Sarrià de Ter, manifestaven que algunes de les propostes presentades no s’els hi han acceptat i consideren que son importants. A banda, també apuntaven el fet de dur a terme consultes populars amb regularitat a la població, amb un mínim d'una consulta a l’any. Malgrat tot , aquest punt es va aprovar per majoria, amb set vots a favor, cinc en contra i una abstenció. Una altre moció presentada en aquest cas va ser la del grup JxSarrià pel que fa a l’aprovació del reglament d’organització i funcionament de l’emissora municipal, aquest punt el grup el va retirar de l’ordre del dia explicant que hi falta un punt de diàleg i 'acabar de treballar-lo'. La resta de grups del consistori van creure encertada la posició de que es retirés aquesta moció, arribant tots a la conclusió que s’ha d'arribar un consens majoritari.

El grup municipal Poble Actiu Sarrià de Ter, va presentar dues mocions, una conjuntament amb el grup socialista. La primera tractava d'elaborar d’un reglament d’organització municipal (ROM), per tal d’exigir el compliment de la rebuda dins el termini, de la documentació dels òrgans col·legiats. El regidor de ciutadans, apuntava que aquest punt no s’hauria de debatre i que hauria de formar part de la normalitat dia a dia. JuntsxSarrià es preguntava perquè no sempre s'envia la informació a tots els grups d'informació, a l’hora de fer una moció concreta. Els socialistes creuen que és recomanable fer el ROM pels detalls que s’hi puguin “matitzar o organitzar” i finalment l’equip de govern (ERC), explicaven que, per transparencia hi donaven suport, però amb l'incís que els tràmits podrien ser variables respecte aquest punt.

Pel que fa a l’altre moció, que presentàven des de Poble Actiu Sarrià de Ter, aquesta feia referència a declarar l’emergència climàtica i per a la implementació d’un protocol ecologista al municipi. Aquest punt es va aprovar per unanimitat, tots els partits consideren de forma positiva el fet que s’eduqui, es fomenti i s’actui respecte al medi ambient. Finalment els socialistes, a banda de la moció impulsada conjuntament amb el PAS, també en van presentar una en relació al requeriment del consistori al Departament d’Educació per abonar el deute de l'escola bressol confetti. Ciutadans va valorar positivament aquest punt mentre que pel que fa a JxSarrià i ERC, van coincidir en que no s'haurien reclamar diners a la Diputació o a la Generalitat, sino al govern central de Madrid. Poble Actiu Sarrià de Ter no va afegir cap puntualització més al respecte. Ja a les acaballes del ple, es va tractar un darrer punt extraordinari on es feia referència a la modificació del cartipàs municipal, per tal de que els regidors puguin accedir a les informatives i estar al cas dels temes relacionats amb les sessions plenàries. Aquest punt es va aprovar per unanimitat.

Finalment al torn de precs i preguntes, el grup de Ciutadans, va posar en dubte l’emissió de les entrevistes electorals a la seva candidata, Mari Pau Garcia i també a la cap de llista del PP a Girona, Concepció Veray, durant les eleccions municipals del 2019. Pel que fa a JuntsxSarrià, preguntava pel pressupost de les millores dels parcs infantils i per les partides econòmiques pertinents. El grup socialista preguntar respecte les pilones del camí de St Jaume: quan entraria la segona fase per millorar l’estat d’aquestes i que no provoquin accidents fruit del seu estat, també questionaven de la situació de la instal·lació de les pantalles acústiques a les instal·lacions de l'empresa Rubau i van exposar la necessitat d'intervenir en un arbre afectat a Sarrià de Baix, a conseqüència del temporal Glòria. Poble Actiu Sarrià de Ter va fer observacions a diferents temes. El primer relacionat amb l’ordenança de guals, qüestionant si la policia podria fer més tasques de divulgació. El segon tema, feia referència a si existeix un pla d’usos dels edificis municipals i finalment, van voler matitzar que, en cap cas, el Reglament d’Organització Municipal derivi la responsabilitat als treballadors del consistori.

Foto: Ràdio Sarrià.