L'ajutament de Sarrià de Ter celebra aquest dimarts el seu ple ordinari

 Entre els punts de l'ordre del dia també hi ha la proposta d’aprovació de delegació d’expedient sancionador a XALOC, l'aprovació definitiva del compte general de l’exercici 2017, l'’aprovació definitiva de la plantilla i relació de llocs de treballs de l’Ajuntament de Sarrià de Ter i l'aprovació definitiva de l’ordenança d’olors.