Girona es manté per sota del límit de partícules en suspensió a l’aire

Catalunya, es troba aquests dies sota avís preventiu de contaminació de l’aire per partícules en suspensió PM10 (petites partícules sòlides o líquides disperses a l’atmosfera, amb un diàmetre d’entre 2,5 i 10 µm).

Girona es manté per sota del límit de contaminació per particules en suspensió PM10 . Segons el consistori, la mitjana dels quatre dies a la ciutat ha estat de 27 µg/m3,  no s’ha superat cap dia el valor límit diari de 50 µg/m3, que és la xifra establerta per normativa per a la protecció de la salut humana.  El Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l’aire estableix que no es pot superar aquest valor en mitjana diària més de 35 vegades en un any.

Les dades de mesura de contaminants a Girona es porten a terme des de l’estació de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) de la Generalitat de Catalunya, que està situada a l’Escola de Música (carrer de Barcelona, 70) i es poden consultar en el web en línia.

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/vols-saber-que-respires/