Cada any es diagnostiquen 4.000 casos nous de càncer de colon

Amb aquest programa  que es  va engegar a l’any 2013, fins a l’any passat, s’han detectat de manera precoç 259 casos. El 2018 es va convidar a participar-hi un total de 100.369 persones i d’aquestes, hi van prendre part 36.281. 

El programa de cribratge de càncer de còlon i recte es fa a partir d’una anàlisi per detectar si hi ha restes de sang a la femta. El programa es coordina des d’una oficina tècnica, que es gestiona des de l’Institut d’Assistència Sanitària, des de la qual s’invita a participar-hi a tots els homes i dones que tinguin entre 50 i 69 anys durant l’any en curs.

Els participants han de dirigir-se amb la carta a una oficina de farmàcia acreditada, on els donaran un kit per dipositar la mostra de femta, i les instruccions de com conservar-la fins portar-la a la farmàcia. Les farmàcies envien les mostres a analitzar. Si els resultats són negatius, es notifica als participants a través d’una carta. Si són positius, són citats per a una visita a la unitat d’endoscòpies del centre hospitalari que els correspon.

Durant l’any passat, van donar positiu un total de 1.961 anàlisis i es van fer en diferents hospitals un total de 1.670 colonoscòpies. Cada any a Catalunya es diagnostiquen 4.000 casos nous d’aquest tipus de càncer.

Foto: ACN