El Trueta tindrà un equip d’experts per tractar maltractaments i abusos sexuals a menors

L'hospital Trueta de Girona comptarà a partir de l'any que ve amb un Equip Funcional d'Experts en abusos sexuals i maltractament greu, format per professionals de diferents disciplines: pediatria i treball social de l'Institut Català de la Salut (ICS), i psicologia i psiquiatria de l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS), a més de suport en infermeria pediàtrica i d'un administratiu. Aquest equip s'ha creat des del Departament de Salut i el de Treball, Afers Socials i Famílies a través d'un nou protocol d'actuació de maltractaments a la infància i l'adolescència en l'àmbit de la salut, que actualitza el que estava vigent des de 2008. 

Amb aquest nou arxiu, es fomentarà la creació d'equips d'experts que posin en pràctica les noves mesures de prevenció, detecció precoç, atenció integral i rehabilitació d'infants i adolescents afectats, tot incident sobre les situacions de risc. Xavier Duran, pediatre de l'Equip d'Assessorament i Orientació Psicopedagògic (EAP) de Can Gibert del Pla a Girona i membre del grup de treball d'elaboració del protocol, ha assegurat que aquest és un dels “objectius forts” del nou document. Duran explica que actualment només hi ha equips d'experts en aquest protocol a l'hospital Sant Joan de Déu, Vall d'Hebron i Can Ruti a Badalona i està previst que a partir de l'any que ve la mesura s'expandeixi a totes les regions sanitàries.

Foto: Aniol Resclosa